Info - Lezingen

Veel tips Interview met Marloes van Mensvoort van `Verminder Elektrosmog`, vol met tips, Stardust Radio, 2015

Presentatie gastcollege TU Delft, door prof. dr. Lucas Reijnders, hoogleraar in de biochemie en milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam: Mobiel bellen ongezond? Gezondheidsrisico`s van mobiele netwerken , 9 oktober 2010 

Lezing Prof. Olle Johansson te Thessaloniki 

Het functionele gebrek “elektromagnetische overgevoeligheid” en de gezondheidseffecten van de elektromagnetische velden op het moderne leven: de visie van een neurowetenschapper.

Olle Johansson. Experimental Dermatology Unit, Department of Neuroscience, Karolinska Institute, 171 77 Stockholm, Zweden.

Prof. Johansson is een wereldwijd en toonaangevend expert op het terrein van Elektromagnetische Hypersensitiviteit (EHS), een aandoening welke door de WHO erkent wordt. Hij sprak op het 1e “Hellenic Congress on the effects of electromagnetic radiation with international participation”, een congres georganiseerd onder de auspiciën van de Griekse overheid. Klik hier voor de lezing