Info - Artikelen

Oproep voor een moratorium op 5G: “We recommend a moratorium on the roll-out of the fifth generation, 5G, for telecommunication until potential hazards for human health and the environment have been fully investigated by scientists independent from industry...RF-EMF has been proven to be harmful for humans and the environment.” — 2017 5G Scientific Appeal (signed by more than 200 scientists and doctors from 35 countries). Lees verder

Artikel over stralingsbelasting flora en fauna in het tijdschrift Bliss. Artikel uit Bliss editie febr. 2011. "Alles is energie en frequentie. Dat is altijd zo geweest, hoewel niet iedereen dit beseft. Maar de situatie is de laatste jaren wel gigantisch veranderd. Mensen, bomen en dieren leven nu dag en nacht tussen netwerken van – vaak storende - frequenties, zowel onder onze voeten (wateraders, …), als boven onze hoofden (satellieten, gsm-masten, hoogspanningen, looptelefoons, draadloze verbindingen ...). Deze netwerken trekken elkaar aan en activeren elkaar. De grote vector tussen netwerken onder de grond en in de lucht, is de gewone elektriciteit. En die netwerken worden hoe langer hoe intenser. Dit heeft gevolgen voor organismen als bijvoorbeeld bijen en bomen, die heel gevoelig zijn voor dit soort storingssystemen. Lees verder

`Elektromagnetische velden. Onschuldige bloemenvelden of gevaarlijke mijnenvelden` Interview met Prof. Lucas Reijnders in het Magazine van Facility Magazine, mei 2010. Wat heeft elektromagnetische straling met facility management te maken? In eerste instantie misschien niets, maar denk eens aan bijvoorbeeld draaloze communicatiesystemen; dat zijn zaken die ook het facilitaire vakgebied raken. Als hoogleraar milieukunde en beleidsmedewerker bij de Stichting Natuur en Milieu draagt Lucas Reijnders het voorzorgbeginsel uit binnen de lastige discussie sover de waarheden en onwaarheden met betrekking tot elektromagnetische straling. Een gesprek over biomechanismen en de rollen van fabrikanten, de Nederlandse regering en de Gezondheidsraad. Lees verder

Russische Stralingscommissie oneens met Gezondheidsraad, door Frans van Velden.    Volgens Yuri Grigoriev, voorzitter van de Russische commissie voor niet-ioniserende straling, zijn mobiele telefoons niet veilig. De voltallige commissie vindt bovendien dat de straling van antennes van basisstations een risico vormt voor de volksgezondheid. "De veiligheid van de Russische en de internationale bevolking kan onder de huidige omstandigheden niet worden gegarandeerd", aldus de commissie. Lees verder

Zendmasten, Draadloze Technologieen en Gezondheid.    Een Belgische huisarts, Dr. Jean Pilette heeft een uitgebreid artikel geschreven. Het omvat 91 bladzijden. De auteur refereert aan 686 wetenschappelijke studies die vanaf bladzijde 64 opgesomd worden: `Zendmasten, draadloze technologieen en Gezondheid`