Info - Artikelen

Oproep voor een moratorium op 5G: “We recommend a moratorium on the roll-out of the fifth generation, 5G, for telecommunication until potential hazards for human health and the environment have been fully investigated by scientists independent from industry...RF-EMF has been proven to be harmful for humans and the environment.” — 2017 5G Scientific Appeal (signed by more than 200 scientists and doctors from 35 countries). Lees verder

Artikel over stralingsbelasting flora en fauna in het tijdschrift Bliss. Artikel uit Bliss editie febr. 2011. "Alles is energie en frequentie. Dat is altijd zo geweest, hoewel niet iedereen dit beseft. Maar de situatie is de laatste jaren wel gigantisch veranderd. Mensen, bomen en dieren leven nu dag en nacht tussen netwerken van – vaak storende - frequenties, zowel onder onze voeten (wateraders, …), als boven onze hoofden (satellieten, gsm-masten, hoogspanningen, looptelefoons, draadloze verbindingen ...). Deze netwerken trekken elkaar aan en activeren elkaar. De grote vector tussen netwerken onder de grond en in de lucht, is de gewone elektriciteit. En die netwerken worden hoe langer hoe intenser. Dit heeft gevolgen voor organismen als bijvoorbeeld bijen en bomen, die heel gevoelig zijn voor dit soort storingssystemen. Lees verder

`Elektromagnetische velden. Onschuldige bloemenvelden of gevaarlijke mijnenvelden` Interview met Prof. Lucas Reijnders in het Magazine van Facility Magazine, mei 2010. Wat heeft elektromagnetische straling met facility management te maken? In eerste instantie misschien niets, maar denk eens aan bijvoorbeeld draaloze communicatiesystemen; dat zijn zaken die ook het facilitaire vakgebied raken. Als hoogleraar milieukunde en beleidsmedewerker bij de Stichting Natuur en Milieu draagt Lucas Reijnders het voorzorgbeginsel uit binnen de lastige discussie sover de waarheden en onwaarheden met betrekking tot elektromagnetische straling. Een gesprek over biomechanismen en de rollen van fabrikanten, de Nederlandse regering en de Gezondheidsraad. Lees verder

`DECT-telefoon, je moet er maar tegen kunnen`. Artikel uit Nieuwsbrief juni 2010 van het Meldpunt Gezondheid en Milieu. Na de uitrol van de netwerken voor mobiele communicatie eind vorige eeuw kwamen naast de mobiele telefoontjes ook de draadloze digitale huistelefoons, de z.g. DECT-telefoons, op de markt. Onbewust van het feit dat de radiofrequente straling die het basisstation in ju huiskamer of slappkamer afgeeft veel sterker kan zijn dan die van een zendmast op 100 m afstand, schften heel veel mensen zo`n apparaat aan. Nog steeds weten heel veel mensen niet dat ze eigenlijk een zendantenne in huis hebben gehaald. Lees verder

Artikel `Bouwbiologie en Gezondheidseffecten van Elektriciteit` van Karel en Caroline van Huffelen over bewust omgaan met electriciteit , juni 2010    "Veel mensen realiseren zich niet dat een huis vol elektrische apparaten een forse aanslag kan betekenen op vitaliteit, welbevinden en gezondheid. Het is zelfs zo, dat in elke Westerse huishouding een overdosis aan elektrostress optreedt". Lees verder

Artikel uit Tijdschrift Ode no 92 `Hoe gevaarlijk is uw GSM?`    "Steeds vaker wijst onderzoek uit dat straling van mobiele telefoons en andere elektronische apparaten schadelijk kan zijn voor onze gezondheid. Hoe ongerust moeten we ons maken en wat kunnen we er aan doen? Draadloze communicatie is, misschien meer dan welke andere technologie ook, ongelooflijk verleidelijk en wordt bovendien steeds goedkoper. We kunnen uren kletsen met onze mobiele telefoon dankzij al die gratis belminuten, we kunnen praktisch overal onze e-mail ontvangen op onze Blackberry, en over de hele wereld gratis wi-fiën. Toegegeven, deze technologische ontwikkelingen ‘verbinden’ ons als nooit tevoren. Maar zoals bij veel dingen die sexy en goedkoop zijn, is er ook een keerzijde". Lees verder 

Artikel uit ARGUS, een Belgisch milieumagazine, jaargang 6, nr. 1 `The wireless society aan een zijden draadje`    Met de regelmaat van de klok duiken alarmerende berichten op over de schadelijke invloed van elektromagnetische straling op onze gezondheid. Een wetenschappelijk onderzoek pakt uit met schadelijke gezondheidseffecten en een ander onderzoek staat al klaar om de gemoederen te sussen. Tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement wonden Prof. Victor Moshchalkov van het departement Natuur- en Sterrenkunde van de KULeuven en professor Stefaan Van Gool van de dienst Kindergeneeskunde van het UZ Gasthuisberg te Leuven er echter geen doekjes om: “De permanente blootstelling aan elektromagnetische straling beukt als een pneumatische hamer op ons lichaam in. Over schadelijke effecten op moleculair en cellulair niveau bestaat nu geen discussie meer. Het recente BioInititiave Report van 2007 spreekt boekdelen.” Lees verder

Russische Stralingscommissie oneens met Gezondheidsraad, door Frans van Velden.    Volgens Yuri Grigoriev, voorzitter van de Russische commissie voor niet-ioniserende straling, zijn mobiele telefoons niet veilig. De voltallige commissie vindt bovendien dat de straling van antennes van basisstations een risico vormt voor de volksgezondheid. "De veiligheid van de Russische en de internationale bevolking kan onder de huidige omstandigheden niet worden gegarandeerd", aldus de commissie. Lees verder

Zendmasten, Draadloze Technologieen en Gezondheid.    Een Belgische huisarts, Dr. Jean Pilette heeft een uitgebreid artikel geschreven. Het omvat 91 bladzijden. De auteur refereert aan 686 wetenschappelijke studies die vanaf bladzijde 64 opgesomd worden: `Zendmasten, draadloze technologieen en Gezondheid`

E-Magazine RewireMe.    De Radiation Research Trust geeft regelmatig het Engelstalige E-Magazine RewireMe uit. Vrij te downloaden vanaf www.rewire.me