Gezondheid

Artsen zijn niet opgeleid om klachten ten gevolge van elektromagnetische straling te herkennen. De overheid en GGD weten nog onvoldoende wat ze met de klachten aan moeten, aangezien elektrosensitiviteit in Nederland (nog) niet erkent wordt als handicap. In 2012 komt er een eerste Kennisbericht uit van het -door de overheid ingestelde- Kennisplatform Elektromagnetische Velden, geschreven voor de medische praktijk. Er is weinig ondersteuning voor wie t.g.v. deze klachten niet meer kan functioneren. Wel kunt u zelf maatregelen treffen om uw woning zo stralingsarm mogelijk te maken. Mogelijke gezondheidsklachten kan men melden bij de stichting ElectroHyperSensitiviteit. Dit is belangrijk voor de erkenning van elektro-gevoeligheid.

Veel mensen realiseren zich niet dat een huis vol elektrische apparaten een forse aanslag kan betekenen op vitaliteit, welbevinden en gezondheid. Het is zelfs zo, dat in elke westerse huishouding een overdosis aan elektrostress optreedt.

 Klachten
Artsen & wetenschap
Aansprakelijkheid
Preventie
Meldpunt
Buurtonderzoek Zierikzee
Overheid, Gemeentes en GGD