Over Ons

Het Zeeuws Platform Stralingsrisico`s bestaat uit burgers die zich al langere tijd met het onderwerp straling bezig houden, waaronder bijenhouders, stralingsgevoeligen, meetspecialisten en geinteresseerden.

Er zijn contacten gelegd met ambtenaren en gedeputeerden van de Provincie Zeeland, met politieke partijen, dorps-en wijkraden, en individuele bewoners van Zeeland.  Andere groepen en mensen uit Zeeland, West Brabant en Goeree Overflakkee zijn welkom zich aan te sluiten zodat ervaring en kennis gedeeld kunnen worden. Het platform onderhoudt verder contacten met landelijke en regionale groepen aangesloten bij de koepel `Eerlijk over Straling`


Waar staan wij voor:

  • Bekendheid geven aan de milieufactor elektromagnetische velden in Zeeland
  • Bevorderen van informatie over de risico`s van een overdosis electromagnetische velden voor de gezondheid, zowel thuis als in de directe leefomgeving en openbare ruimte
  • Bevorderen van de dialoog tussen burgers, dorpsraden, wijkgroepen, gemeenten en provincie
  • Adviseren van mensen die overgevoelig zijn voor de elektromagnetische velden van mobiele toepassingen en elektrische apparatuur


Sinds 26 november 2018 zijn wij een Stichting.

Wij hebben de ANBI status. Giften en donaties zijn aftrekbaar. Voor meer info zie ANBI publicatiegegevens Wilt u donateur worden of vrijwilligerswerk doen? Meldt u zich dan aan via dit formulier.