Over Ons

Het Zeeuws Platform Stralingsrisico`s bestaat uit burgers die zich al langere tijd met het onderwerp straling bezig houden, waaronder bijenhouders, stralingsgevoeligen, meetspecialisten en geinteresseerden.

Er zijn contacten gelegd met ambtenaren en gedeputeerden van de Provincie Zeeland, met politieke partijen, dorps-en wijkraden, en individuele bewoners van Zeeland.  Andere groepen en mensen uit Zeeland, West Brabant en Goeree Overflakkee zijn welkom zich aan te sluiten zodat ervaring en kennis gedeeld kunnen worden. Het platform onderhoudt verder contacten met landelijke en regionale groepen aangesloten bij de koepel `Eerlijk over Straling`


Waar staan wij voor:

  • Bekendheid geven aan de milieufactor elektromagnetische velden in Zeeland
  • Bevorderen van informatie over de risico`s van een overdosis electromagnetische velden voor de gezondheid, zowel thuis als in de directe leefomgeving en openbare ruimte
  • Bevorderen van de dialoog tussen burgers, dorpsraden, wijkgroepen, gemeenten en provincie
  • Adviseren van mensen die overgevoelig zijn voor de elektromagnetische velden van mobiele toepassingen en elektrische apparatuur


Sinds 26 november 2018 zijn wij een Stichting. In 2019 hebben wij de ANBI status gekregen. Giften en donaties zijn aftrekbaar.

De ANBI status geeft een aantal belastingvoordelen:

- Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang
- Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen
- Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting
- Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI
- Donateurs en vrijwilligers mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting
- Bij gewone giften wordt een drempelbedrag gehanteerd waarboven alle giften opgeteld aftrekbaar zijn
- Bij periodieke giften (minimaal 5 jaar en in een overeenkomst vastgelegd)geldt er geen drempel

Wilt u een (periodieke)gift doen aan onze stichting of vrijwilliger worden, meldt u zich dan aan als donateur via dit formulier of stuur een mailtje naar stralingsrisico@zeelandnet.nl .
De ANBI-status kunt u controleren via de website van de Belastingdienst met als zoekterm `Stichting ZPS`.

De ANBI-status verplicht ons om rekenschap af te leggen over het gevoerde beleid en de bestedingen van uw gift. In ons beleidsplan en onze jaarverslagen of financiële verslagen vindt u alle informatie samengevat met onder andere doelstellingen, beloningsbeleid, samenstelling van het bestuur, het beleid, een overzicht van de uitgevoerde activiteiten en het financiële verslag met een verantwoording van de bestedingen ten behoeve van de doelstellingen.

Naam                     Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico

RSIN                      859215581

Statutair gevestigd  Zierikzee

KvK nummer          72728507

Voor de te publiceren documenten, zie onder Info/ZPS Publicaties