Straling

In het digitale tijdperk hebben mensen naast het bekende mobieltje diverse bronnen in huis die elektromagnetische velden voortbrengen. Behalve de gebruikelijke elektrische thuisapparatuur zijn daar de laatste jaren vele andere (mobiele) stralingsbronnen bij gekomen. De mens reageert op deze straling. De elektromagnetische velden van mobiele apparaten zijn als het ware niet `compatable` met het energiesysteem van de mens waardoor het ons veel energie kost om er mee om te gaan. De mens is zelf ook elektromagnetisch van aard. Alle processen in ons lichaam worden aangestuurd door minuscule elektrische stroompjes. De niet-natuurlijke en verhoudingsgewijs zeer krachtige elektromagnetische velden van GSM-, UMTS en DECT telefoons gaan dwars door ons heen en beïnvloeden ons eigen natuurlijke elektromagnetische veld. Het immuunsysteem wordt hierdoor verzwakt. Het gevolg is o.a. overgevoeligheid, migraine, slaapstoornissen, hartstoornissen, reumatische aandoeningen, tumoren en allerlei andere klachten.

In tegenstelling tot de Nederlandse overheid bepleit het Europees Parlement voorzorg m.b.t. elektromagnetische velden en erkent daarmee elektro-overgevoeligheid.

 Bronnen
Zendmasten in Zeeland
Stralingsarme gebieden
Europese Unie en Voorzorg
Nieuwe technieken