Info - Folders & Brochures

Nieuwe flyer stichting Elektro HyperSensitiviteit 2019

Informatie en tips m.b.t. straling. Over straling, de effecten ervan en hoe straling te verminderen. Met dank aan Marijke Verstege, electro-hooggevoelige.

Draadloos internet, draadloze telefoons en -baybyfoons. Wat zijn de risico`s voor uw gezondheid?` Nieuwe folder over WiFi en Dect. Gratis ex te bestellen, ook voor Nederland. 

Informatiefolder over straling in uw woonomgeving om te verspreiden, afkomstig van actieve burgers uit Rotterdam

Flyer A5 Zeeuws Platform Stralingsrisico en Affiche A3 Zeeuws Platform Stralingsrisico zijn hier te downloaden en ook bij het secretariaat op te vragen om te verspreiden

Mobiel bellen, voorkom gezondheidsklachten, een folder voor jongeren van 12-16 jaar: Mobiel bellen kan schade geven aan je gezondheid. Wetenschappers in meerdere landen hebben daar aanwijzingen voor gevonden, in bijgaande folder hierover informatie. Stichting  De Kinderconsument raadt kinderen en ouders aan voorzichtig te zijn met mobiel bellen.

Verstandig omgaan met de mobiele telefoon een uitgave van het Nationaal Platform Stralingsrisico`s

Elektromagnetische velden, verborgen milieuvervuilers en veroorzakers van elektrosensitiviteit. Fictie of realiteit?  Een brochure van het Nationaal Platform Stralingsrisico`s

Gezondheidsklachten door overgevoeligheid voor elektromagnetische velden    Een uitgebreide brochure van het Platform Gezondheid en Milieu: "Veel mensen in onze geciviliseerde wereld hebben gezondheidsklachten die veroorzaakt worden door elektromagnetische velden (EMV, ook wel straling genoemd). Zij voelen zich regelmatig of chronisch moe, lusteloos of gedeprimeerd en lijden aan hoofdpijn of andere lichamelijke of psychische pijnen of klachten. Meestal zijn het aandoeningen die medisch geen eenduidige oorzaak hebben. De arts of specialist kan meestal geen specifieke oorzaak vinden en denkt al gauw aan psychische problemen of stress. Maar het is duidelijk dat vaak uitwendige factoren in het spel zijn, zoals sommige geuren, licht, lawaai en EMV die heersen rond bijna alle elektrische apparaten, machines en installaties. Over deze laatste factor handelt deze brochure".

Elektromagnetische Velden en Gezondheid, uw wegwijzer in het elektromagnetische landschap. Het Belgische Ministerie voor Volksgezondheid heeft een voorlichtingsbrochure uitgebracht over elektromagnetische straling en mogelijke effecten op de gezondheid. Het veertig pagina`s tellende boekje gaat in op de biologische effecten, risicoanalyse, grenswaarden en reglementen in België.
De brochure is geschreven voor een breed publiek. De tekst is informatieve en eerlijk. Er is sprake van een opvallend spagaat: men wil de burger niet verontrusten en roept daarnaast de burger op tot het voorzorgsprincipe, door bijvoorbeeld op te roepen voorzichtig te zijn met mobiele telefonie. Blijkbaar vindt men de situatie ernstig genoeg.