Info - Beeld

Interview met huisarts Liesbeth Adriaansens april 2020

Ziek door straling, slachtoffers pleiten voor stralingsarm woongebied. Uitzending 1 Vandaag 6 juli 2018

My smartphone made me sick. D Marie Claire Cammaerts, senior bioloog aan de Université Libre te Brussel over straling die schade veroorzaakt aan het menselink lichaam en de hersenen. Om haar aanname te staven doet ze expirimenten met mieren die erg gevoelig blijken voor elektromagnetische velden, 15 minuten

Mobiele straling gevaarlijk?  Lezing van Leendert Vriens op Studium Generale te Delft, juni 2016.

Lessen in Elektrohypersensitiviteit EHS, door dr Hugo Schooneveld, bioloog en oprichter van de Stichting EHS, 2015

190 wetenschappers uit 38 landen hebben een dringend verzoek bij de VN ingediend om onmiddelijk met beschermende maatregelen te komen tegen de gevaren van straling van mobieltjes, WIFi, zendmasten, DECT (huis) telefoons, babyfoons en andere draadloze apparaten. Eén van hen legt in 3 minuten uit waarom, oktober 2015

Dialoog `Biologische effecten van Elektromagnetische straling`, door John Consemulder. Met experts prof. dr. ir. Michiel Haas (Professor TU Delft, NIBE.org, auteur van het boek `ElektroStress & Gezondheid`), dr. Hugo Schooneveld (voormalig senior scientist Wageningen Universiteit en Research Centrum, voorzitter Stichting EHS.nl), dr. Leendert Vriens (natuurkundige, webmaster van StopUMTS.nl) en Hayo Bol (http://hayobol.nl/) en luister naar het afsluitende panelgesprek met het publiek, 2014

Wi-Fi in schools: The facts, Dec 11, 2012
Around the world an increasing number of governments and authorities have banned or warned against the use of wifi in schools. Many experts, scientists and doctors are warning the public to take a precautionary approach. In this video we examine the facts...

Canada: Reportage `Medical Doctors regarding the risks of WIFI on schools`, 17 minuten, Engels dec 2012

Ziek van je mobieltje? Zembla, juni 2012

Presentatie gastcollege TU Delft, door prof. dr. Lucas Reijnders, hoogleraar in de biochemie en milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam: Mobiel bellen ongezond? Gezondheidsrisico`s van mobiele netwerken , 9 oktober 2010 

The National, "Cellphones and disease" september 2010, Canadese Televisie met 12 minuten durende uitzending

Hersentumoren als gevolg van GSM gebruik.  Verslag BioInitiative over de Interphone studie, ondertiteld in Nederlands

DECT-phone affects the heart Een kort filmpje op Youtube van onderzoekster Magda Havas toont aan dat een blootstelling aan het Dect signaal van de draadloze huistelefoon bij sommigen een onmiddellijke verhoging van de hartslag geeft;

BioInitiative Report, door Cindy Sage + 14 wetenschappers, videointerview, 2008

Huisarts waarschuwt voor straling

Bewoner Oostburg meldt ervaring en onderzoek m.b.t. zendmast