Straling - Zendmasten in Zeeland

In het relatief dunbevolkte Zeeland hebben we gelukkig minder concentraties van zendmasten dan in de grote stad. Met hoeveel stralingsbronnen u te maken hebt in uw woonomgeving kunt u voor wat betreft de zendmasten bekijken op de volgende websites: