Straling - Bronnen

Meest voorkomende stoorzenders

DECT-huistelefoon: De Digital Enhanced Cordless Telephone (DECT) is de grootste en meest voorkomende bron die hoogfrequente straling produceert. Het basisstation waar het handtoestel in staat, geeft 24 uur per dag een pulserend signaal af met een frequentie van 100 Hz. Dit betekent dat de zender honderd keer per seconde een signaaltje stuurt. De straling die DECT-telefoons afgeven, blijft ver binnen de door de gezondheidsautoriteiten opgestelde normen ter voorkoming van opwarming. Met het oog op biologische effecten van hoogfrequente straling adviseren sommige wetenschappers uit voorzorg zo weinig mogelijk draadloze apparatuur te gebruiken, zolang niet ondubbelzinnig vaststaat dat deze ook op de lange termijn veilig is. Er zijn DECT-telefoons te koop die geen straling afgeven zolang ze in het basisstation staan. Deze telefoons zijn ook zuiniger in energieverbruik. Ook Siemens heeft nu een aantal stralingsarme telefoons op de markt gebracht.

WiFi of draadloos netwerk: Het draadloze is de tweede stralingsbron in huis. Bedrade netwerken zijn door laptopgebruikers veelal ingeruild voor draadloze systemen. De router genereert echter, net als het basisstation van de DECT-telefoon, continu hoogfrequente elektromagnetische straling. Ook de WiFi in de laptop genereert hoogfrequente straling op korte afstand van de computergebruiker. Deze functie kan uitgezet worden.

DECT-babyfoon: De DECT-babyfoon werkt precies hetzelfde als de DECT-huistelefoon. Critici waarschuwen tegen het gebruik ervan bij pasgeborenen vanwege de kwetsbaarheid van jonge levens. Er zijn alternatieven: draadloze babyfoons die alleen een elektromagnetisch veld genereren als de baby geluiden maakt.

Bluetooth-apparatuur: Bluetooth is een vorm van draadloze communicatie die gebruikmaakt van gepulste elektromagnetische velden. Bij versterkte Bluetooth zijn de blootstellingswaarden vergelijkbaar met die van een WiFi netwerk. Een draadloze muis en een draadloos toetsenbord werken met infrarood- of elektromagnetische straling. Het zendvermogen is laag, maar de zender ligt dicht bij de gebruiker.

Top 10 van Stralingsgevaren, volgens ir Michiel Haas van het NIBE
1.   DECT-telefoon (draadloze huistelefoon) 
2.   Waterbed 
3.   WiFi, draadloos internet  
4.   Wekkerradio (aangesloten op lichtnet) 
5.   Kinder-mobieltje   
6.   Zendmasten 
7.   Volwassen-mobieltje (passief bellen) 
8.   Bellen in trein of bus 
9.   Auto 
10. Hoogspanning en trafo`s

"In veel gevallen is er van 100% stralingsbelasting 1% of minder te maken, o.a. door afschermings-maatregelen. Eigenlijk zouden we de belasting van buitenaf moeten zien te voorkomen, maar je bent geen slachtoffer: in veel gevallen kun je er iets tegen doen", aldus Michiel Haas

Meer op externe sites

 

Bewust omgaan met elektriciteit

Veel mensen realiseren zich niet dat een huis vol elektrische apparaten een forse aanslag kan betekenen op vitaliteit, welbevinden en gezondheid. Het is zelfs zo, dat in elke Westerse huishouding een overdosis aan elektrostress optreedt.