Gezondheid - Aansprakelijkheid

Verzekeringsmaatschappijen dekken de mogelijke gezondheidsschade niet en lijkt zo vooruit te lopen op het voorzorgprincipe. 

 
Wie is er dan wel aansprakelijk?
Volgens de overheid zijn de bedrijven met umts-masten of hoogspanningsleidingen zelf aansprakelijk voor de gezondheidseffecten daarvan. Zij kunnen zich niet verschuilen achter het feit dat zij een overheidsvergunning hebben.

 
Modelbrief aansprakelijkheidsstelling verhuurder en providers
Het Meldpunt Gezondheid en Milieu (MGM) heeft, voor het geval dat u de verhuurder en provider(s) aansprakelijk wilt stellen voor mogelijke gezondheidsschade, een modelbrief samengesteld. Deze modelbrief is bedoeld om uw klachten door antennes voor mobiele communicatie vast te leggen, als basis voor een eventuele juridische procedure indien later meer bekend wordt over de schadelijke gevolgen van masten daarvan.
Petitie voor huurverlaging
Oproep tot 15 % huurverlaging voor huurwoningen nabij zendmasten Teken de Petitie