Links

 • Hugo Schooneveld, ex-voorzitter van de stichting EHS is nu adviseur van deze stichting en heeft een eigen website met interessante blogs
 • Nieuwe site (2016) Stop Overdosis Straling
 • Nieuwe website (2013) Stralend Nederland initiatief van zangeres, zangcoach & stressmanager Judith Snel-Jobse.  Ze worstelt al jaren met de steeds aanweziger wordende straling van kunstmatige elektromagnetische velden. Nu de wetenschap steeds meer bewijzen vindt voor dat wat zij al jaren ervaart, vindt ze dat het tijd is om als Elektro Hypersensitief Persoon `uit de kast` te komen. Zij  hoopt met deze site bij te kunnen dragen aan bewustwording over dit onderwerp. 
 • De Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling beoogt een platform te zijn voor bedrijven, instellingen en organisaties die zich professioneel met dit maatschappelijk relevante onderwerp bezighouden en die hun kennis en ervaring ter beschikking willen stellen van de gemeenschap. Ook zal, naar vermogen, onderzoek worden gestimuleerd en geïnitieerd en zullen voorbeelden worden besproken van mogelijke effecten. juni 2013
 • Petitie Verminder Electrosmog, april 2013 
 • Website over Proefproces tegen de Nederlandse staat mei 2013
 • Stralingsarm op vakantie: campings, hotels, b&b, mei 2013
 • The BioInitiative 2012 Report: a rationale for biologically-based exposure standards for low -intensity radiomagnetic information. This report has been prepared by 29 authors from ten countries, ten holding medical degrees (MDs), 21 PhDs, and 3 MsC, MA or MPHs. Among the authors are three former presidents of the Bio-electromagnetics Society, and five full members of BEMS.
  Veel scholen, universiteiten, openbare gebouwen, implementeren WiFi. Tips van `Electrosense` in Geen WiFi op school
 • Nieuwe website over gezondheid en straling, juli 2011
 • De Stichting Elektro HyperSensitiviteit behartigd de belangen van mensen die klachten ervaren: www.stichtingehs.nl
 • Het Nationaal Platform Stralingsrisico`s (NPS) geeft een wetenschappelijke onderbouwing en brengt de milieufactor ‘elektromagnetische velden onder de aandacht van artsen, politiek en gezondheidsorganisaties. Ook onderhoudt het platform contacten met toonaangevende buitenlandse wetenschappers: www.stralingsrisicos.nl
 • Het Meldpunt Gezondheid en Milieu (MGM) is een niet gouvernementele instelling (NGO) en registreert klachten van burgers. Het MGM meldt de klachten vervolgens aan de overheid. Ook adviseert zij voor oplossingen. Op de site van het MGM staat een uitgebreid dossier over Elektromagnetische Velden. Meldpunt Gezondheid en Milieu
 • De website www.stopUMTS.nl geeft actueel en wereldwijd nieuws en voorziet dit van commentaar.
 • Het Kennis Platform Veilig Mobiel Netwerk doet voorstellen voor een veilig mobiel netwerk
 • De website www.boomaantastingen.nl wil inzicht krijgen in nog niet verklaarde aantastingen van bomen. Mogelijk speelt niet-ioniserende straling hierbij een rol.
 • The International EMF Alliance (IEMFA) is the International Electro-Magnetic Fields Alliance, supported by an independent and growing global body of empirically-based scientific experts on living processes, with a multilevel, multidisciplinary health focus. The Members cover a diversity of Biological, -Physics, -Medical and Epidemiologic disciplines, ranging from atomic and molecular level to the level of living cells, tissues and the functioning of different organ systems. They cooperate worldwide to supply a coherent, multilevel insight into the multitude of observed biological disruptions when exposed to non-ionizing radiation, addressing the important issues of plausible long-term degradation threats for public health. IEMFA collaborates with several international organizations: IEMFA
 • Voor zelf toe te passen oplossingen, site van een elektrogevoelige: www.straling.org
 • Voor metingen en oplossingen voor een stralingsarme woon- of werkomgeving: www.vitalitools.nlwww.shieldtech.nl  www.dewoonbioloog.nl  www.woonbiologie.nl of vraag adressen van bouw- en woonbiologen in de regio op via het contactformulier.
 • Kijk voor stralingsarme huistelefoons onder de links bij Vitalitools, en of Waschbaer. Orchid telefoons en bepaalde telefoons van Swissvoice zijn stralingsarm en tijdens het niet bellen zelfs stralingsvrij (in tegenstelling tot gewone DECTtelefoons). Een telefoon die helemaal geen straling geeft is de Litefon1020