Over Ons

Het Zeeuws Platform Stralingsrisico`s bestaat uit burgers die zich al langere tijd met het onderwerp straling bezig houden. Deelnemers zijn onder meer de Werkgroep `Straling en Gezondheid Schouwen-Duiveland`, de actiegroep `3-Wegen, geen mediapark` en individuele leden, waaronder bijenhouders, stralingsgevoeligen, meetspecialisten en geinteresseerden.

Er zijn contacten gelegd met ambtenaren van de Provincie Zeeland, met een aantal dorpsraden, actiegroepen, bewonersgroepen en individuele bewoners van Zeeland. Daarnaast bestond nauwe samenwerking met inmiddels (tgv bezuinigingen) opgeheven `Meldpunt Gezondheid en Milieu`. Andere groepen en mensen uit Zeeland zijn welkom zich aan te sluiten zodat ervaring en kennis gedeeld kunnen worden. Het platform onderhoudt contacten met het Nationaal Platform Stralingsrisico, de Stichting Elektrohypersensitiviteit en de Regionale contactgroep van de stichting EHS.


Waar staan wij voor:

  • Bekendheid geven aan de milieufactor elektromagnetische velden in Zeeland
  • Bevorderen van complete informatie over de risico`s voor de gezondheid in het gebruik van mobiele communicatie, draadloze toepassingen en zendfrequenties
  • Bevorderen van de dialoog tussen burgers, dorpsraden, wijkgroepen, gemeenten en provincie.
  • Ondersteunen van mensen die overgevoelig zijn voor de elektromagnetische velden van mobiele toepassingen en elektrische apparatuur.